Skin Essentials besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Verstrekte informatie
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Skin Essentials kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Skin Essentials aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Skin Essentials worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Skin Essentials.

Copyright
De bezoeker van de site mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Skin Essentials.

Aansprakelijkheid
Skin Essentials kan niet aansprakelijk worden gesteld indien producten onjuist gebruikt worden. Voor meer informatie over een product en gebruikswijze kan je contact opnemen via shop@skinessentials.nl.

Druk- en prijsfouten
Skin Essentials heeft het recht om een (deel van de) bestelling te annuleren indien er een druk- en of prijsfout bij een product is gemaakt. De klant zal gecontacteerd worden indien dit het geval is.